Commerciële Contracten

Commerciële Contracten

IDLegal concentreert zich op commerciële contracten en het contractenrecht. Bij commerciële contracten kan gedacht worden aan contracten op het gebied van agentuur, distributie, franchise, licentie, koop en levering, service levels, outsourcing en samenwerking.

Algemene voorwaarden en de implementatie daarvan in de praktijk behoren ook tot de werkzaamheden van IDLegal.

Contractenbeheer vormt een belangrijk onderdeel van de adviespraktijk van IDLegal.

IDLegal adviseert en procedeert over commerciële contracten en algemene voorwaarden. IDLegal beoordeelt commerciële contracten en algemene voorwaarden en stelt deze op maat op.

Sport Gerelateerde Contracten

Sport Gerelateerde Contracten

IDLegal concentreert zich op aan sport en sportevenementen gerelateerde contracten. Daarbij kan gedacht worden aan endorsementcontracten, sponsoringcontracten en organisatiecontracten.

IDLegal kent de topsporter en de sportwereld en staat een evenwichtig contract tussen topsporter en bedrijf voor.

IDLegal is aangesloten bij de Vereniging voor Sport en Recht. De meeste sportrechtspecialisten van Nederland zijn lid van deze vereniging.

Voor het trackrecord van IDLegal op sportgebied en sportcontracten klik hier.