Nieuws over Algemene Voorwaarden en Contracten

Belangrijk voor contracten en algemene voorwaarden met betrekking tot e-commerce en internetverkopen aan consumenten: op 13 juni 2014 treedt de Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten in werking.

Nieuws over Sportcontracten

Nieuws over Sportcontracten

Geen.


Lidmaatschappen van IDLegal

IDLegal is lid van de volgende beroepsgerelateerde verenigingen en media:

1. Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl

2. Orde van Advocaten Den Haag: www.advocatenorde-denhaag.nl

3. Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht: www.vereniging-dfa.nl

4. Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht: www.vasr.nl

5. Vereniging voor Sport en Recht: www.sport-en-recht.nl

6. Vereniging Farma & Recht: www.vfenr.nl

 

Brochure van IDLegal over de Geschillenregeling Advocatuur

Brochure van IDLegal over Geschillenregeling Advocatuur

Op de dienstverlening van en door IDLegal is de Klachtenregeling van IDLegal van toepassing alsmede de Geschillenregeling Advocatuur. In de Brochure van IDLegal over de Geschillenregeling Advocatuur wordt zowel de Klachtenregeling van IDLegal als de Geschillenregeling Advocatuur uitgelegd.

Download hier de Brochure van IDLegal over de Geschillenregeling Advocatuur.


Klachtenregeling van IDLegal

Klachtenregeling van IDLegal

IDLegal hanteert een door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven klachtenregeling.

Download hier de Klachtenregeling van IDLegal.

 

Reglement Geschillencommissie Advocatuur

Download hier het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.


INFORMATIE

Download hier informatie over IDLegal.

Registratie rechtsgebied

Ingelise Driehuis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Verbintenissenrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten op dit geregistreerde rechtsgebied te behalen.