Nieuws over Algemene Voorwaarden en Contracten

Nadere informatie volgt.

Nieuws over Sportcontracten

Nieuws over Sportcontracten

Geen.


Lidmaatschappen van IDLegal

IDLegal is lid van de volgende beroepsgerelateerde verenigingen en media:

1. Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl

2. Orde van Advocaten Den Haag: www.advocatenorde-denhaag.nl

3. Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht: www.vereniging-dfa.nl

4. Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht: www.vasr.nl

5. Vereniging voor Sport en Recht: www.sport-en-recht.nl

6. Vereniging Farma & Recht: www.vfenr.nl

 

Klachtenregeling van IDLegal

Klachtenregeling van IDLegal

IDLegal hanteert een klachtenregeling. Download hier de Klachtenregeling van IDLegal.

 


INFORMATIE

Download hier informatie over IDLegal.

Registratie rechtsgebied

Ingelise Driehuis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Verbintenissenrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten op dit geregistreerde rechtsgebied te behalen.