Trackrecord Items

U kunt hier een keuze maken uit een lijst met items uit het trackrecord van IDLegal

Judoka/DSB Bank

Judoka/DSB Bank

IDLegal heeft een bekende Nederlandse judoka bijgestaan in zijn onderhandelingen met de curator in het faillissement van DSB Bank. De judoka had een sponsorcontract met DSB Bank afgesloten voor de duur van een Olympische cyclus. Met de curator is een schikking bereikt over de betaling van sponsorgelden.

Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race

Namens de Gemeente Rotterdam is het contract voor het organiseren van een stopover in Rotterdam als onderdeel van de 2006 Volvo Ocean Race met Volvo Event Management UK Ltd ("Volvo") uitonderhandeld. Het contract is na ondertekening door contractsoverneming overgegaan op de speciaal daarvoor opgerichte Stichting Rotterdam Stopover. De organisatie van het evenement door deze stichting is daarna begeleid. Daarbij was relevant dat de verplichtingen die de Gemeente Rotterdam jegens Volvo was aangegaan één op één zouden worden afgedekt in de contracten die de stichting met derden zou aangaan. Daarbij moet gedacht worden aan contracten met betrekking tot catering, tenten, facilitaire ondersteuning, sponsors, etc.

Venhuizen/KNSB

Venhuizen/KNSB

Een procedure die namens Karen Venhuizen, 7-voudig nationaal kampioene kunstrijder, bij de geschillencommissie van de KNSB aanhangig is gemaakt omdat Venhuizen de beslissing van de KNSB wilde aanvechten om niet haar maar Martine Zuiderwijk, toen de nr. 2 van Nederland, naar het WK 2005 te Moskou af te vaardigen. De procedure is gewonnen en de KNSB moet zijn beslissing herzien en Venhuizen afvaardigen.

Cono Kaasmakers

Cono Kaasmakers

Het opstellen en uitonderhandelen van een sponsorcontract voor Cono Kaasmakers, waarbij de wereldkampioenen zeilen, Berkhout en de Koning, voor de duur van een Olympische cyclus financieel worden ondersteund door hun naam te verbinden aan de "Beemster Lite" kazen van Cono Kaasmakers.

The Championships

The Championships

Het adviseren van een partij die geïnteresseerd was om The Championships, het officiële kampioenschap van de Women's Tennis Association ("WTA"), in Nederland te organiseren. Advies werd verleend in het kader van een bidprocedure volgens door de WTA voorgeschreven regels alsmede in het kader van presentaties en het organiseren van het evenement.

Reebok

Reebok

Advies over de houdbaarheid naar Nederlands recht van een door Reebok bedongen optie tot verlenging van het contract in een standaard personal endorsement and consultancy contract.

Koninklijke Sanders

Koninklijke Sanders

Het opstellen en uitonderhandelen van een endorsement contract waarbij een bekende Nederlander tegen een vergoeding zijn naam aan de haarverzorgingsproducten van Koninklijke Sanders verbindt en zich committeert om actief te zijn bij de ontwikkelingen van nieuwe producten op dat gebied.

Rev'it

Rev'it

Het beoordelen en herzien van de algemene verkoopvoorwaarden van Rev'it!, een bedrijf dat motorkleding laat produceren en verkoopt onder het merk Rev'it!

Siemens Open

Siemens Open

Het adviseren over en herzien van de sponsorcontracten die de organisatie van het Siemens Open sluit. Het Siemens Open is het herentennisevenement (Challenger) dat jaarlijks in Scheveningen wordt georganiseerd.

Congres From Good to Great

Congres From Good to Great

Spreker op een door studenten van de Universiteit van Tilburg georganiseerd congres over topprestaties in de sport en het bedrijfsleven (oktober 2005).